Wanneer kan ik de SOS-international om hulp vragen?

Als u een aanvullende verzekering heeft bij DSW Zorgverzekeraar, kunt u 24 uur per dag contact opnemen met de alarmcentrale SOS International via (+31) 20 651 51 51. U kunt hen bellen als u:

  • tijdens uw reis ernstige medische problemen krijgt, zoals een aandoening waarvoor een ziekenhuisopname noodzakelijk is of;
  • om medische redenen plotseling naar huis moet terugkeren.

De dekking van de AV-Standaard is beperkt tot de kosten die gemaakt worden tijdens vakantie binnen Europa; de overige aanvullende verzekeringen bieden dekking voor verblijf tijdens vakantie binnen en buiten Europa.