Worden de kosten van niet-medisch noodzakelijke zorg in het buitenland vergoed?

Voor de kosten van niet-medisch noodzakelijke zorg die in Nederland onder de basisverzekering vallen, krijgt u maximaal het Nederlandse wettelijke- of marktconforme bedrag voor de zorg van de betreffende aandoening vergoed. Onder medisch noodzakelijke zorg wordt verstaan: zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot terugkeer in Nederland.

U moet wel vooraf toestemming vragen bij DSW Zorgverzekeraar. Dit doet u door het opsturen van een medisch behandelplan met een kostenberekening van de behandelend arts in het buitenland en, wanneer van toepassing, de verwijzing van uw specialist in Nederland. Als er toestemming wordt gegeven wordt u ook geïnformeerd over de afwikkeling van de kosten.