Ben ik goed verzekerd als ik met vakantie ga?

De kosten van medisch noodzakelijke zorg tijdens vakantie worden uit de basisverzekering volledig vergoed voor zover deze zorg in Nederland onder de basisverzekering valt. Daarnaast bieden de aanvullende verzekeringen dekking voor onder andere spoedeisende tandheelkundige hulp en hulpverlening door alarmcentrale SOS International. U vindt meer informatie hierover in het vergoedingenoverzicht.