DSW opnieuw beste zorgverzekeraar in KlantenMonitor Zorgverzekeringen 2019®

dinsdag 23 april 2019

Onderzoeksbureau SAMR heeft in 2019 net als voorgaande jaren de loyaliteit en tevredenheid onder de verzekerden van zorgverzekeraars gemeten. In dit onafhankelijke onderzoek is DSW opnieuw op de eerste plaats geëindigd met een Net Promoter Score van +48. De score van DSW is ruim drie keer zo hoog dan de gemiddelde score van zorgverzekeraars (+15).De afstand tussen DSW en de nummer twee is dit jaar buitengewoon groot geworden. Vorig jaar was deze al riant, dit jaar is de afstand ten opzichte van vorig jaar zelfs verdubbeld.

NPS van DSW nóg hoger

Met de NPS, de Net Promotor Score, wordt aangegeven in hoeverre klanten bereid zijn hun zorgverzekeraar aan te bevelen. Na een stijging van vorig jaar is de NPS dit jaar nog verder gestegen, naar +48. De hogere score komt vooral door een forse stijging in het percentage promoters. Meer dan de helft van de verzekerden is promotor: er worden zelfs meer tienen (32%) dan negens (20%) toegekend aan DSW. Daarmee is 52% van DSW-verzekerden een promoter en stijgt de NPS van DSW naar +48.

 

Loyaliteit aan zorgverzekeraars neemt af, behalve bij DSW

‘Loyaliteit aan zorgverzekeraars zakt iets verder terug’, zo valt te lezen in de samenvatting van de KlantenMonitor Zorgverzekeringen 2019®. De NPS van alle zorgverzekeraars samen daalt, doordat de groep mensen die hun zorgverzekeraar een 4 of lager geeft groeit en de groep die een tien geeft kleiner wordt. De uitzondering daarop is DSW. De groep die DSW een 4 of lager geeft is verwaarloosbaar (minder dan 1%) terwijl het aantal mensen dat DSW een tien gaf (32%) explosief steeg.

Hoogste vertrouwen in DSW

Het vertrouwen wordt uitgedrukt in de Netto Trust Score en is bij DSW (net als vorig jaar) het hoogst. Met een stijging van 2 punten is de Netto Trust Score van DSW met 42 punten dubbel zo hoog als de NTS van de totale markt.

Oordeel dienstverlening gestegen

Het oordeel over de dienstverlening is gestegen naar 8,5. DSW behaalt daarmee veruit het hoogste rapportcijfer. Verzekerden beoordelen met name het indienen van declaraties (8,7), het afhandelen ervan (8,7) en de app (8,6) bijzonder hoog. Volgens het rapport zijn DSW-verzekerden een stuk positiever over de app dan verzekerden van andere zorgverzekeraars. Daarnaast zijn verzekerden positief over de polisdocumenten (8,4), de mutatieverwerking (8,5), de internetsite (8,3) en de ‘Mijn omgeving’ (8,5).

Positief over onze bijdrage aan maatschappij

Naast een positieve klantbeleving zijn verzekerden van DSW ook positief over de bijdrage die DSW levert aan de mens en de maatschappij. Voor DSW-verzekerden speelt het beeld van DSW een grotere en positieve rol dan bij verzekerden van andere zorgverzekeraars. Verzekerden noemen opvallend vaak dat DSW een eerlijke en sociale verzekeraar is met een positieve visie op zorg en zorgstelsel.


Chris Oomen:

'Voldoening haal ik niet uit een verzekerdenaantal. Ik zie DSW liever als beste dan als grootste zorgverzekeraar.' 

Lees de blog van Oomen.