Overige verzekeringen

U kunt zich via DSW ook verzekeren tegen vaak voorkomende financiële tegenvallers. Voor meer informatie of voor een offerte-aanvraag kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (010) 2 466 492  of via verzekeringen@DSW.nl.

Aanbod

Overige verzekeringen waar u bijvoorbeeld aan kunt denken:

Dienstenwijzer

Op bovenstaande verzekeringsactiviteiten is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u tijdig informeren over wie wij zijn en hoe wij werken.

In deze dienstenwijzer geven wij u daarom de belangrijkste informatie over deze verzekeringsactiviteiten. Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten dan kunt u hierover altijd contact met ons opnemen.

Download hier onze dienstenwijzer.

Naar boven