Ambulancezorg / Centrale Huisartsenpost

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor ambulancezorg en de Centrale Huisartsenpost.


Contracteerbeleid Ambulancezorg CHP 2020

Ambulancezorg

Verzekerden die acute zorg nodig hebben, worden tijdig van goede zorg voorzien. Wij conformeren ons aan de landelijke normen in het Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg, de Tijdelijke Wet AmbulanceZorg (TWAZ) en de NZa richtlijnen. Uitgangspunten bij het maken van afspraken zijn transparantie en doelmatige zorg op basis van de genoemde normen. Daarnaast zien wij toe op onder andere spreiding en beschikbaarheid van ambulances en rijtijden.


Overeenkomst met DSW


Declareren van zorgkosten 


 

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.