Zittend Ziekenvervoer

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar vervoersaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor het zittend ziekenvervoer.

Contracteerbeleid zittend ziekenvervoer 2020


Overeenkomst met DSW


Declareren van zorgkosten


Vergoedingen voor consumenten 

Voor informatie over de vergoeding van zittend ziekenvervoer voor consumenten, verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.