Aanmelden

Kiezen voor DSW biedt voordelen

 • Iedereen betaalt bij ons dezelfde lage premie; in 2019 € 112 per maand (2018: € 107,50) per maand
 • Wij bieden vrije keuze van zorgverlener
 • U hoeft een nota niet voor te schieten. DSW heeft contracten met
  bijna alle zorgverleners in Nederland
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd voor de basis- en de aanvullende verzekering

Premieoverzicht

 • Basisverzekering: in 2019 € 112 (2018 € 107,50) 
 • AV Compact: in 2019 € 7,50 (2018 € 7,50)
 • AV Standaard: in 2019 € 21,75 (2018 € 21,25)
 • AV Top: in 2019 € 36 (2018 € 35)
 • AV Student: in 2019 € 14,50 (2018 € 14,25) 

Overstappen

Jaarlijks kunt u per 1 januari veranderen van zorgverzekeraar. Uw huidige zorgverzekering moet dan uiterlijk 31 december zijn opgezegd. Wanneer u zich uiterlijk 31 december aanmeldt, regelt DSW de opzegging van uw huidige verzekering. U hoeft verder niets te doen.

In onderstaande gevallen kunt u uw verzekering op een andere datum laten ingaan:

 • u bent 18 jaar geworden
 • u bent verhuisd vanuit het buitenland
 • u hebt uw dienstverband bij defensie beëindigd

U kunt dit aangeven tijdens het aanmelden.

Wijzigen bestaande polis

Bent u al bij DSW verzekerd, maar wilt u op een eigen polis komen te staan? Splits dan uw polis direct online via MijnDSW of geef de splitsing door via het contactformulier. Wilt u iemand op uw polis toevoegen die nog niet bij DSW verzekerd is? Voeg deze persoon direct online toe op uw polis via MijnDSW of maak gebruik van het aanmeldformulier.

Herroepen

U kunt een zorgverzekering, afgesloten via internet, herroepen. Stuur binnen 14 dagen na bevestiging van de aanmelding, een brief of contactformulier aan DSW.
Vermeld hierin het BSN (sofinummer) van diegene die de overeenkomst is aangegaan (verzekeringnemer), en dat u de via internet gesloten verzekeringsovereenkomst wilt beëindigen.

Afmelden

DSW vindt keuzevrijheid heel belangrijk. Dat geldt voor uw zorgverleners maar ook voor uw verzekeraar. Natuurlijk vinden we het jammer als u uw verzekering bij ons opzegt, maar we willen het u ook in dat opzicht gemakkelijk maken.
Via het contactformulier kunt u zich afmelden.