Over DSW

Wie zijn wij?

DSW Zorgverzekeraar is een zorgverzekeraar met 600.000 verzekerden. DSW vindt dat iedereen recht heeft op een gemakkelijk toegankelijke en betaalbare zorg van een hoge kwaliteit. Daarom is DSW Zorgverzekeraar dicht bij de zorg betrokken en participeert DSW in talrijke zorginhoudelijke projecten. Zorg verzekeren is meer dan premie innen en nota’s uitbetalen. Betrokkenheid bij de zorg en een uitstekende relatie met onze klanten en met de zorgverleners zijn kenmerkend voor DSW

Wat wij als organisatie nastreven komt tot uiting in onze slogan “goed voor je”. Deze uitdrukking staat voor alles wat we onze verzekerden willen laten ervaren. Het is geen pretentieloos streven wat wij als organisatie willen uitspreken, over een eventuele toekomstige situatie. Het geeft meer dan wat dan ook aan wat onze verzekerden NU al van ons mogen verwachten, namelijk dat verzekerd zijn bij DSW goed voor je is!

Een dergelijke ervaring bij verzekerden kan alleen worden bereikt als de gehele organisatie in gedrag en communicatie dit gevoel weet op te roepen. Om deze reden is onze bedrijfscultuur duidelijk gedefinieerd in de volgende vijf kernwaarden:

  1. Dichtbij, menselijk
  2. Eerlijk en Direct
  3. Realistisch en Praktisch
  4. Gezamenlijk
  5. Eigenzinnig

Dichtbij, menselijk

DSW staat dicht bij haar verzekerden en de zorg. Door onze vaste en rijdende loketten, de DSW, onze Klantenservice, onze website, Facebook en Twitter zijn wij makkelijk bereikbaar. We behandelen onze verzekerde als klant en zeker niet als nummer. Dat geldt ook voor de zorgverleners. Wij zijn graag betrokken bij de zorg. Daarom nemen we deel aan allerlei zorginhoudelijke projecten.

Eerlijk en Direct

Wij zijn open in ons handelen en onze communicatie. Openheid geeft vertrouwen, daar zijn we van overtuigd. Daarom maken we al jaren als eerste zorgverzekeraar de nieuwe premie bekend. Zo weten onze verzekerden waar ze aan toe zijn. DSW hanteert al jarenlang voor alle verzekerden, individueel en collectief, dezelfde lage, nét kostendekkende premie.

Realistisch en Praktisch

We houden altijd ons doel - goede of betere dienstverlening - voor ogen. Dat is de leidraad in ons handelen. Onze verzekerden kunnen daarom rekenen op een snelle, vriendelijke en correcte dienstverlening. Wij zorgen bijvoorbeeld voor een vlotte afhandeling van nota’s; gemiddeld binnen één week.

Gezamenlijk

Als kleine organisatie, kunnen we niet alles alleen. Gelukkig werken we graag samen. Met partijen om ons heen, zoals huisartsen, andere zorgverleners en ziekenhuizen. Vaak is de stichting Phoenix hierbij betrokken.

Eigenzinnig

We gaan graag onze eigen weg. Wij geven bijvoorbeeld geen kortingen aan collectiviteiten, bieden volledige keuzevrijheid zonder dat er een hogere premie wordt gevraagd en hebben geen enkele medische selectie.

Ons beleid werkt, want de klanten zijn tevreden. Onafhankelijke organisaties, zoals SAMR, onderzoeken regelmatig de tevredenheid van klanten over hun zorgverzekeraar. Volgens deze onderzoeken is DSW al jaren een van de beste zorgverzekeraars.