Alternatieve geneeswijzen en homeopathie

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor alternatieve (niet reguliere) geneeswijzen en homeopathie.

Contracteerbeleid

Voor alternatieve (niet reguliere) geneeswijzen en homeopathie sluit DSW geen contracten.

Vergoedingen

Alternatieve (niet reguliere) geneeswijzen en homeopathie komen ten laste van de aanvullende verzekering.

Voor vergoeding komen in aanmerking:

  • acupunctuur: kosten van consulten verleend door acupuncturisten;
  • antroposofische geneeskunde: de kosten van alle antroposofische consulten voorzover deze worden verleend door artsen of therapeuten die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) respectievelijk de Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ);
  • chiropractie: kosten van consulten verleend door een chiropractor;
  • natuurgeneeskunde: kosten van consulten verleend door artsen;
  • neuraaltherapie: kosten van consulten verleend door artsen;
  • osteopathie: kosten van consulten verleend door therapeuten die staan geregistreerd bij de Nederlandse Registratieraad voor Osteopathie (NRO) of aangesloten zijn bij de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF).
  • Homeopathie

Voor meer informatie over de vergoeding van alternatieve geneeswijzen, verwijzen we u naar ons vergoedingenoverzicht.

Declaraties

U kunt niet direct bij ons declareren (ook niet elektronisch). U dient uw nota mee te geven aan onze verzekerde. De verzekerde kan vervolgens de nota bij ons indienen.

Controles

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Daartoe voeren verzekeraars materiele controle uit. In de Regeling zorgverzekering (art. 1 lid 1 sub u) wordt materiële controle gedefinieerd als:

"een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde".