Huisartsenzorg

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor huisartsenzorg.

Nieuws en mededelingen

Waarschuwing:

Melding

DSW heeft vernomen dat huisartsen in de regio worden benaderd bepaalde acties te ondernemen om in aanmerking te komen voor resultaatbeloning formulariumgericht voorschrijven. Hierbij willen wij u informeren dat deze prestatie geen onderdeel is van de DSW overeenkomst vrijgevestigde Huisartsen 2018 en 2019. Wat ons betreft hoeven er dan ook geen gegevens te worden aangeleverd.

Nieuwe prestatiecodes 

Een aantal weken geleden heeft Vektis per abuis prestatiecodes uitgegeven voor nieuwe prestaties die al eerder zijn gebruikt. Om dit te corrigeren heeft Vektis nieuwe prestatiecodes uitgegeven. Voor onze tarievenlijst 2019 betekent dit een wijziging van de volgende prestaties: 

Oude code

Nieuwe code

Omschrijving

12407

12410

Consult passant korter dan 5 minuten

12408

12411

Consult passant vanaf 5 minuten tot 20 minuten


Contracteerbeleid Huisartsenzorg 2020

Overeenkomst met DSW


Declareren van zorgkosten


Vergoedingen voor consumenten 2019

Voor informatie over de vergoeding van huisartsenzorg voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.