Mondzorg

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor de mondzorg.

Contracteerbeleid Mondzorg 2020


Overeenkomst met DSW


Vergoedingen voor consumenten 2019

Voor informatie over de vergoeding van mondzorg voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:


Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.