Mondzorg

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor de mondzorg.

Inkoopbeleid mondzorg 2019

Kwaliteit en voorwaarden

Kwaliteit kan volgens DSW Zorgverzekeraar alleen vastgesteld worden door de beroepsgroep. DSW Zorgverzekeraar sluit daarom aan bij dat wat binnen de beroepsgroep gedefinieerd is als kwaliteit, zoals bij beroepsspecifieke richtlijnen en standaarden. Door de beroepsgroep gedefinieerde indicatoren of toetsingsinstrumenten worden als vanzelfsprekend aangenomen.

Innovaties

DSW Zorgverzekeraar vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of de innovaties vallen binnen de Zvw en of de innovaties uiteindelijk insteken op verbetering van de zorg.

Inkoopwijze

DSW voert geen actief inhoudelijk inkoopbeleid voor tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten. Wel kunnen deze zorgverleners elektronisch declareren via VECOZO. Wij streven naar een betalingstermijn van 15 dagen bij maandelijks declareren. Voor elektronische declaraties via derden (factoringmaatschappijen) is de betalingstermijn 30 dagen. De contractering van kaakchirurgen loopt via de inkoop medisch specialistische zorg.

Bereikbaarheid

Vragen over Wie Contactgegevens
Proces overeenskomst Afdeling Overeenkomsten 010 2 422 603 of overeenkomsten@dsw.nl
Inhoud overeenkomst, beleid en zorginkoop Afdeling Zorginkoop tandheelkunde@dsw.nl
Declaraties Afdeling Declaraties 010 2 466 494 of declaraties@dsw.nl
Aanvraag machtigingen Afdeling Declaraties tandheelkunde@dsw.nl

Inkoopbeleid mondzorg 2018

Kwaliteit en voorwaarden

Kwaliteit kan volgens DSW Zorgverzekeraar alleen vastgesteld worden door de beroepsgroep. [DSW Zorgverzekeraar  sluit daarom aan bij dat wat binnen de beroepsgroep gedefinieerd is als kwaliteit, zoals bij beroepsspecifieke richtlijnen en standaarden. Door de beroepsgroep gedefinieerde indicatoren of toetsingsinstrumenten worden als vanzelfsprekend aangenomen.

Innovaties

DSW Zorgverzekeraar vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of de innovaties vallen binnen de Zvw en of de innovaties uiteindelijk insteken op verbetering van de zorg. Inkoopwijze DSW voert geen actief inhoudelijk inkoopbeleid voor tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten. Wel kunnen deze zorgverleners elektronisch declareren via VECOZO. Wij streven naar een betalingstermijn van 15 dagen bij maandelijks declareren. Voor elektronische declaraties via derden (factoringmaatschappijen) is de betalingstermijn 30 dagen. De contractering van kaakchirurgen loopt via de inkoop medisch specialistische zorg.

Implantologie 2019

Maximale vergoeding implantologie 1 januari 2019 tot 1 januari 2020:

Implantologie 2018

Maximale vergoeding implantologie 1 januari 2018 tot 1 januari 2019: